Huawei Smart PV Optimiser SUN2000-450W-P

117.36 лв.

In stock

SUN2000P е допълнително устройство, което се поставя на гърба на фотоволтачните модули в една соларна система. Представлява DC-DC преобразувател, който проследява максималната точка на мощност (MPP) на всеки един модул в системата, за да подобри енергийният ѝ добив. Също така изпълнява функциите на изключване на ниво модул, мониторинг на ниво модул, автоматично позициониране, диагностика на IV крива и заобикаляне в случай на грешка. Примерно в случай на засенчване на фотоволтаичния панел, върху който е монтирано устройството, то позволява на системата да заобикали или изолира дадения модул, за да продължат другите модули в дадения стринг да произвеждат електроенергия.

Входът на SUN2000P се свързва към фотоволтаичния модул. Чрез DC/DC верига, PV входящото напрежение се преобразува в необходимото напрежение и се изпълнява функцията за проследяване на максималната точка на мощност (MPPT). Комуникационната верига се използва за комуникация, а веригата за излизане позволява на преобразувателя да се самозаобикаля поради грешка.

Входящи данни:
– Номинална мощност: 450 W
– Максимално входно напрежение: 8 – 80 V
– MPPT обсег на напрежение: 200 V ~ 1000 V
– Максимален ток на късо съединение на MPPT: 13 A
– Максимална ефективност: 99,5%

Изходни данни:
– Максимално изходно напрежение: 80 V
– Максимален изходен ток: 15А
– Изходно напрежение при изключване на оптимизатор: 0 V
– Изходен импеданс при изключване на оптимизатор: 1k ohm ± 10 %

Main Menu

Подсказка

Huawei Smart PV Optimiser SUN2000-450W-P