Камина на дърва Верона, 9.15kW*

490.00 лв.

Изчерпан

Суха камина на дърва с модерен дизайн

Производител: „ВИКТОРИЯ-05” ООД

Камина на дърва Верона – впечатлява с елегантния си и модерен дизайн. Тази камина се характеризира с удобство при обслужването и висока степен на използваемост на горивните материали. Това позволява използването на камината Верона за основно отопление на помещения. В допълнение на това е уютната атмосфера на живия огън, която тя създава.

Покритие

Покритието на камината Верона е от високотемпературно устойчива боя, устойчива на високи температури, но не и на ръжда. Поради това, не трябва да се поставят никакви предмети върху боята.

Горивна камера

Камината на дърва Верона разполага с горивна камера, снабдена с огнеупорни плочи. Тези плочи съхраняват топлината и я излъчват обратно в горивната камера, като се повишава температурата на горене. Колкото е по-висока температурата при горенето, толкова по-голяма е и ефективността на горивния процес и на камината.

Скара

Долната част на горивната камера на камината Верона е снабдена с чугунена скара. Тази скара би могла трайно да се повреди при използване на неправилен горивен материал или при прекалено високи температури. Също така скарата би могла да се запуши от пирони в дървения материал, малки минерални частици, остатъци от горенето и др. Поради тези причини, редовното и почистване е много важно, за да запази своята функционалност.

Стъкло

Горивната камера на камина на дърва Верона има монтирано стъкло, което е керамично и издържа на температури до 850?С. Това стъкло не може да бъде увредено от температурата, която се постига при горенето на отоплителния уред, но би могло да се повреди при механично въздействие при инсталиране, при транспортиране на камината, или при поставянето в горивната камера на големи дървени трупчета.

Уплътнения

Камината Верона притежава уплътнения, изработени от специално стъклено влакно или минерална вата (без съдържание на азбест). Този материал се износва при употреба, поради което уплътненията трябва периодично да бъдат подменяни.

Дръжка

Дръжката на камината е месингова или стоманена и не се износва. Тя се затопля толкова, колкото и предната част на отоплителния уред, поради което трябва да се обслужва с топлоустойчива ръкавица.

Органи за управление

Преди първото запалване на камината на дърва Верона, е задължително запознаването с функциите на всички органи за управление.

Първичният въздух преминава през пепелника, скарата и постъпва в горивната камера. Когато използваното гориво е дърва, първичен въздух не е необходим.

Вторичният въздух обезпечава огъня с необходимия за горенето кислород и спомага за по-доброто изгаряне на горивото. Конструкцията на камината Верона позволява вторичния въздух да бъде предварително подгрят, което води до повишаване на температурата на изгаряне, повишаване на коефициента на полезно действие и възпрепятства отлагането на сажди върху стъклото.

? Регулатор

Количеството на вторичния въздух се настройва посредством регулатор, монтиран над вратата на горивната камера, който осигурява контролиране на процеса на горене, както по количествен, така и по качествен показател. Регулаторът не трябва да бъде затворен в процеса на горене. Често, за да се икономиса горивен материал, той бива затварян малко след запалването (въпреки указанията на производителя). Това води до ограничаване на притока на кислород, което затруднява горенето и стъклото се замърсява със сажди. Също така се отделят вредни емисии, които биха могли да доведат до отлагания в комина.

Тъй като мощността на камината зависи от височината на комина, точното регулиране на подавания въздух, се установява от опит.

Камина на дърва Верона се характеризира с номинална пространствена мощност – 9,15kW* и приблизителна отопляема площ – 55m?. /Забележка: Приблизителната отопляема площ е изчислена при максимална топлинна мощност на камината – 11kW (номиналната мощност около 20%) и височина на помещението – 2,50м. Конкретна информация за максималната топлинна мощност на Вашата камина, може да получите след индивидуален оглед на помещението, в което желаете да бъде монтирана камината.

ВАЖНО

За да се постигне желаната мощност на камината, е необходимо да се обърне особено внимание на следните фактори:

  • Избраното гориво (неговите калоричност и влажност);*
  • Следващото зареждане с гориво;
  • Статичното налягане и размера на комина;**
  • Тягата на комина и нейното регулиране;***
  • Цялостната ефективна обмяна на въздух по време на горенето;
  • Регулирането на вторичния въздух.

*Най-подходящите горивни материали са сухи разцепени дърва. Максималната мощност на камината се постига при изгаряне на дървесен материал, който е отлежал поне 2 години и е достигнал влажност от 10% до 15%.
**Не всяка камина може да се свърже към всеки комин. Преди монтажа на камината трябва да се провери дали статичното налягане и размера на комина съвпадат с изискуемите за камината параметри. Ако камината и комина не си съответстват, то това би довело до по-слабо горене и до замърсяване на стъклото със сажди. Коминът трябва да бъде достатъчно висок (не по- малко от 5 метра).

***Тягата на комина трябва да бъде над 10 Ра (за камини с водонагревател до 15 Ра). При много висок комин (тяга над 35 Ра) е необходимо да се постави допълнителна клапа за намаляване на тягата.

 

Main Menu

Камина на дърва Верона, 9.15kW*

Камина на дърва Верона, 9.15kW*

490.00 лв.